Tietosuojakäytäntö

GoodspeedRent Oy kumppaneineen tarjoaa käyttäjille edullisen internet yhteyden mobiiliverkoissa valikoiduissa maissa Goodspeed tuotteen/tuotteiden kautta kuten määritelty palvelun käytöstä yleisissä käyttöehdoissa. Käyttääkseen GoodspeedRentin palveluita (“Palvelu”) käyttäjän on rekisteröidyttävä Goodspeed palveluun.

Kerätessään, säilyttäessään, käyttäessään ja jakaessaan rekisteröityjen käyttäjien henkilökohtaisia ja muita tietoja, GoodspeedRent noudattaa Suomen henkilötietolakia (1999/523) sekä tätä tietosuojakäytäntöä, joka toimii samalla myös yhdistettynä henkilötietolain mukaisena rekisteriselosteena ja informaatioasiakirjana.

Rekisteri, Rekisterinpitöjö ja käyttötarkoitus

GoodspeedRent pitää rekisteriä henkilöistä ja tahoista, jotka ovat rekisteröityneet GoodspeedRent palveluun. Rekisterin käyttötarkoitus on tarvittavien henkilö- ja muiden tietojen säilytys, joka mahdollistaa palvelun tarjoamisen, hallinnoimisen, sekä parantamisen.

Yleiset yhteystiedot:

Sähköpostitse: support@goodspeedrent.com

Postitse:

GoodspeedRent Oy / Tietosuoja

Kaarnatie 44 b

90530 Oulu

Suomi

Tuen yhteystiedot, sähköpostitse: support@goodspeedrent.com

Maakohtaiset tukiyhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa www.goodspeedrent.com

Rekisteröidyn tiedon sisältö ja lähteet

Rekisteri käyttää kahta eri rekisteröintimekanismia; yksityiskäyttäjille sekä yrityskäyttäjille. Rekisteröityjen tietojen sisältö riippuu kunkin rekisteröidyn käyttäjän tietojen oikeudellisesta muodosta.

Seuraavat tiedot ovat vaadittavia rekisteröinnin yhteydessä: nimi, osoite, kaupunki, maa, sähköposti, salasana ja luottokortti tiedot.

Tietoa kerätään henkilön tai tahon rekisteröityessä GoodspeedRent palveluun. Kukin rekisteröity henkilö tai taho on vastuussa siitä, että tiedot ovat oikein sekä ajan tasalla. 

Tietosuoja

Goodspeed palvelun rekisteri on ADP-pohjainen rekisteri. Vain GoodspeedRentin työntekijöillä sekä palvelun teknisen toimivuuden varmistavilla henkilöillä on suojattu pääsy rekisteriin (henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana). Jokainen henkilö, jolla on pääsy rekisteriin, on GoodspeedRentin salassapitovelvoitteiden alaisia.

Tietojen Luovuttaminen

Rekisteröityneiden henkilöiden tai tahojen antamat tiedot ovat ainoastaan GoodspeedRentin työntekijöiden tai muiden yllämainittujen teknillisesti olennaisten henkilöiden nähtävissä. GoodspeedRent voi luovuttaa kaikkia rekisterissä olevia tietoja sellaisille kolmansille osapuolille, myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, joiden on välttämätöntä saada tiedot voidakseen tarjota palveluita rekisteröityneille henkilöille ja tahoille GoodspeedRentin palvelussa tai sen kautta. Kukin rekisteröitynyt henkilö tai taho antaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen tässä tarkoituksessa rekisteröityessään GoodspeedRent palveluun.

Lisäksi, rekisteröidyt tiedot voidaan luovuttaa viranomaisille tai kolmansille osapuolille voimassaolevan lainsäädännön tai muun viranomaismääräyksen sitä velvoittaessa.

Rekisteröityneiden henkilöiden ja tahojen oikeudet

(i) Tarkastusoikeus

Jokaisella palveluun rekisteröityneellä henkilöllä tai taholla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot rekisteristä. Kirjoitettu tarkastuspyyntö tulee lähettää GoodspeedRentille postitse: GoodspeedRent Oy / Tietosuoja, Kaarnatie 44 b, 90530 Oulu, Suomi.

(ii) Oikeus/velvollisuus päivittää tietoja

Jokainen palveluun rekisteröitynyt henkilö tai taho vastaa siitä, että annetut tiedot ovat oikein sekä ajan tasalla. Jokaisen rekisteröityneen henkilön ja tahon tulee viipymättä muuttaa virheelliset tiedot rekisterissä vastaamaan nykyistä ja todellista tilannetta. Korjaus tulee tehdä käyttäjätilin kautta, jolloin uusi tieto päivittyy välittömästi. 

(iii) Kielto-oikeus

Jokaisella rekisteröityneellä henkilöllä tai taholla on oikeus, rekisteröityessään tai jälkikäteen, kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Lisäksi, jokainen rekisteröitynyt henkilö tai taho voi kieltää itseään koskevien tietojen jakamisen kolmannelle osapuolelle (lain mukaan).

Mahdollisesta kiellosta tulee ilmoittaa kirjallisesti GoodspeedRentille osoitteeseen: GoodspeedRent Oy / Tietosuoja, Kaarnatie 44 b, 90530 Oulu, Finland.

Kielto-oikeutta käyttäessään, rekisteröitynyt henkilö tai taho hyväksyy sen, että GoodspeedRentin palvelun toimivuus saattaa olennaisesti rajoittua tai loppua.

Muutokset ja Erikieliset versiot

GoodspeedRent voi milloin vain muuttaa tietosuojakäytäntöä halutessaan. GoodspeedRentin kulloinkin voimassa oleva tietosuojakäytäntö on nähtävillä osoitteessa goodspeed.io

Mikäli tietosuojakäytännön erikielisien versioiden välillä ilmenee eroavaisuuksia, englanninkielinen versio pätee.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt